Contact

Company: Công ty TNHH xây dựng và nội thất NTP HOUSE
Address: 142/1C Đường 339,Phường Phước Long B,Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.
Phone: 0975607788
Email: contact@ntphouse.com
Website: www.ntphouse.com